วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

เตรียมการฝึกซ้อมสวนสนาม ประเด็นท่าวันทยาวุธขณะเคลื่อนที่

ประเด็นท่าวันทยาวุธ  ขณะเคลื่อนที่  
คำบอกคำสั่ง  ใช้คำบอกคำสั่งว่า  "ระวัง  แลขวา  ทำ"
คำบอกคำสั่ง  ตกเท้าขวาทั้งหมด    
๑. "พัน ๕"  คำบอกคำสั่งลงเท้าขวา  (ตกเท้าขวา) เท้าซ้ายฟรี (ก้าวปกติ)
๒."ระวัง" คำบอกคำสั่งลงเท้าขวา เท้าซ้ายฟรี (ก้าวปกติ)   มือขวายกกระบี่ปฏิบัติในท่าวันทยาวุธจังหวะที่ ๑  มือซ้ายพลิกจับฝักกระบี่ลักษณะทิ้งดิ่ง
๓."แลขวา" คำบอกคำสั่งลงเท้าขวา (ตกเท้าขวา) เท้าซ้ายฟรี (ก้าวปกติ)
๔."ทำ" คำบอกคำสั่งลงเท้าขวา   แต่ยังไม่ปฏิบัติ เท้าซ้ายฟรี (ก้าวปกติ)
๕.เมื่อเท้าซ้ายถึงพื้น    มือขวาวาดกระบี่ลงในท่าวันทยาวุธจังหวะที่ ๒  สลัดหน้า(ทั้งใบหน้า)มองประธาน  พร้อมนับ ๑  (เป็นก้าวที่ ๑)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น