วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ บรรยายโดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. 18 มกราคม 2556

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ บรรยายโดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. 18 มกราคม 2556
๑.หลักความรู้-ความสามารถในวิชาชีพและภาวะการเป็นผู้นำ
-วิชาชีพตำรวจ
-ยุทธวิธีตำรวจ
-อาชญากรรมสมัยใหม่
-ภาวะผู้นำ
-ด้านจิตวิทยามวลชน
-ภาษา
-IT
๒.หลักความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
-ไม่เสียหายในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเงิน
-ความประพฤติ พฤติกรรม ความซื่อสัตย์
๓.หลักเป็นที่รักของทุกคน (มนุษยสัมพันธ์)มีน้ำใจ
-ผู้บังคับบัญชา -ลูกน้อง
-เพื่อนร่วมงาน - ประชาชน
-ใจเขา ใจเรา
-มารยาท ควร-ไม่ควร

เทคนิคสำหรับการบริหาร
๑)ไม่เกรงกลัวต่อความยากลำบาก
๒)มุ่งมั่นทำหน้าที่ดีที่สุด
๓)เรียนรู้ รักการอ่าน ศึกษาเพิ่มเติมเสมอ
๔)สั่งสมประสบการณ์หลายๆด้าน
๕)ฝึกฝนในการเป็นนักบริหาร
๖)บุคลิกภาพ
๗)ทำงานกับทุกคนได้
๘)ทำงานเป็นทีม บูรณาการ รับฟังความคิดเห็น
๙)กตัญญูรู้คุณ ต่อบิดามาดา ครูอาจารย์ อดีตผู้บังคับบัญชาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน
๑๐)การจัดการเวลา
๑๑)ทำการบ้านทุกเรื่อง
๑๒)การบริหารการใช้จ่าย
๑๓)ครอบครัว

หลักการบริหารชีวิตJACKIE.......
พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
รอง ผกก. ฝ่ายปกครอง ๑ บก.ปค.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น