วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

คาถากาสลัก

คาถากาสลัก
จะ ภะ กะ สะ
ภะ กะ สะ จะ
กะ สะ จะ ภะ
สะ จะ ภะ กะ
--
จะชะ ทุชชะนะสังสัคคัง
ภะชะ สาธุสะมาคะมัง
กะระ ปุญญะมะโรรัตตัง
สะระ นิจจะมะนิจจะตัง


ส่ง​จาก Samsung ​Mobile

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น