วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เริ่มเต็มร้อย

สู้สู้

2 ความคิดเห็น:

  1. เร่ิมอ่านหนังสือแบบจริงจัง ใช้ ๒ อย่างผสมผสานกันคือ ระหว่าง การอ่านแล้วบันทึกไว้ในสมุดzeouenz และการบันทึกลงใน macbook pro ขอให้มีความพยายามต่อไป ต่อเนื่อง อย่างน้อยวันละ ๕ ชั่วโมง ในวันธรรมดา

    ตอบลบ