วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ความหมายของการพัฒนา

ความหมายของการพัฒนา
คือ การพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ  สามารถเป็นในส่ิงที่ดีกว่าที่ตัวตนที่แท้จริงของคุณสามารถไปถึงได้เมื่อปราศจากความกลัว  
-คนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลว  ไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในการพัฒนาตนเอง  และเป็นในส่ิงที่ต้องการจริงๆได้  เพราะว่าจิตใจยังไม่พลังมากพอที่จะเอาชนะ "ความอยาก-ไม่อยาก"ในส่วนลึกของจิตใจ   ปัญหาของพัฒนาการที่ล้มเหลวจึงไม่ได้อยู่ที่วิธีการสอนนั้นไม่ได้   แต่ปัญหาอยู่ตัวคุณเองไม่สามารถฝืนใจทำตามวิธีการเหล่านั้นได้ต่างหาก  คำแนะนำต่างๆ และวิธีการที่อบรมสั่งสอนกันนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพียงวิธีการปฏิบัติภายนอก เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ  การกระทำส่วนใหญ่จึงเป็นการฝืนความรู้สึกส่วนลึกของตัวเองอยู่เสมอ  เพราะคุณก็ตามใจแต่ตัวเอง  กลับไปทำอยู่เช่นนั้นเหมือนเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น