วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

..การเรียนภายใน รร.นรต.ให้ได้ผลดีที่สุด คือ การแยกแยะให้ออกว่าเวลาใดควรทำอะไร เช่น เวลาฝึกตั้งใจฝึกตามแบบฝึกเพื่อจะไปฝึกผู้อื่นต่อไปได้ เวลาปฏิบัติหน้าที่เวรยามก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เวรยามต่างๆให้เข้มแข็ง เวลาเรียนหนังสือตั้งใจศึกษาหาความรู้ทำโน้ตย่อคำบรรยายให้ดี เวลาอ่านหนังสือตั้งใจอ่านให้มีสมาธิ ที่ผ่านมา มี นรต.หลายคนสามารถปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมาแล้วจนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนฝูง และน้องๆ ให้ทำหน้าที่เป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างที่ดีที่จะขอยกมาประกอบคือ ร้อยตำรวจเอกสุรศักดิ์ สิทธิโชคธรรม รุ่นที่60 ตอนเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้านักเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักกีฬาประเภทกรีฑา ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเพณีทหารตำรวจ ได้รับเหรียญทองจากกระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดด มีผลการเรียนอยู่ในระดับ Top10 ของรุ่น

..การเรียนภายใน รร.นรต.ให้ได้ผลดีที่สุด คือ การแยกแยะให้ออกว่าเวลาใดควรทำอะไร เช่น เวลาฝึกตั้งใจฝึกตามแบบฝึกเพื่อจะไปฝึกผู้อื่นต่อไปได้ เวลาปฏิบัติหน้าที่เวรยามก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เวรยามต่างๆให้เข้มแข็ง เวลาเรียนหนังสือตั้งใจศึกษาหาความรู้ทำโน้ตย่อคำบรรยายให้ดี เวลาอ่านหนังสือตั้งใจอ่านให้มีสมาธิ ที่ผ่านมา มี นรต.หลายคนสามารถปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมาแล้วจนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนฝูง และน้องๆ ให้ทำหน้าที่เป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างที่ดีที่จะขอยกมาประกอบคือ ร้อยตำรวจเอกสุรศักดิ์ สิทธิโชคธรรม รุ่นที่60 ตอนเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้านักเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักกีฬาประเภทกรีฑา ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเพณีทหารตำรวจ ได้รับเหรียญทองจากกระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดด มีผลการเรียนอยู่ในระดับ Top10 ของรุ่น


...........Jackie.........
Police Lieutenant Colonel chakgrid chukong
pan tram rod trow jag grid chu kong

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น