วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายชื่อ เพื่อนๆ หัวหน้ากลุ่มย่อย ๗ กลุ่มของ โทนิติรามบางนารุ่น ๑๒ ห้อง ๑

รายชื่อ เพื่อนๆ หัวหน้ากลุ่มย่อย ๗ กลุ่มของ โทนิติรามบางนารุ่น ๑๒ ห้อง ๑
กลุ่มที่ ๑ เลขที่ ๑ - ๒๐ -นายนิธิชัย ค้ำชู
กลุ่มที่ ๒ เลขที่ ๒๑-๔๐ -นายพงศกร เชยสอาด
กลุ่มที่ ๓ เลขที่ ๔๑-๖๑ -ว่าที่ ร.ต.โฆษิต จันทราธิคุณ
กลุ่มที่ ๔ เลขที่ ๖๒-๘๒ -น.ส.ศิริเพ็ญ ณ นคร
กลุ่มที่ ๕ เลขที่ ๘๓-๑๐๓ -นายจักรพันธ์ พุทธวงศ์
กลุ่มที่ ๖​ เลขที่ ๑๐๔-๑๒๔ -นายชาญวิทย์ กันยา
กลุ่มที่ ๗ เลขที่ ๑๒๕-๑๔๕ -นายจักรพันธ์ รักพงษ์พันธ์JACKIE.......
พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
รอง ผกก. ฝ่ายปกครอง ๑ บก.ปค.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น