วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์-ฏีกา

วิแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์-ฏีกา
• อุทธรณ์ทางหลัก ม.224 วรรค 1 ตอนท้าย
• การยื่นอุทธรณ์ ม.229
-ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษา
เงินค่าธรรมเนียมต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่าย
• อุทธรณ์อีกทางออก ม.230
• ทุเลาการบังคับ ม.231
วางเงินพอชำระหนี้ตามคำพิพากษา
ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้อง
• ศ.ต้นไม่รับอุทธรณ์อาจอุทธรณ์คำสั่งม.234
นำค่าธรรมเนียมทั้งปวง/หาประกัน
นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา/หาประกัน
• อุทธรณ์คำสั่งที่ศาลปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ ศาลส่งยังศาลอุทธรณ์ ม.236
ศ.อุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธ / มีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ คำสั่งให้เป็นที่สุด
• ยื่นคำแก้อุทธรณ์ ภายใน 15 วันนับแต่วันส่งสำเนาอุทธรณ์ ม.
• ศาลอุทธรณ์ชี้ขาดตัดสินโดยประการม.242
• ยกคำพิพาก/คำสั่ง ส่งสำนวนคืน ม.243
• คำพิพาก/คำสั่ง ให้มีผลระหว่างคู่ความ245
• เว้นแต่บัญญัติ พิจารฯศ.ต้น นำมาใช้ชั้นอุทธรณ์ ม.246
::ฎีกา::
• การยื่นฏีกา ม.247
-ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษา
• ราคาทรัพย์พิพาทฏีกา ม.248


Sent from my iPod

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น