วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

การฝึกซ้อมสวนสนามผ่านหน้าประธานวันที่ 1 นรต.หญิงชั้นปีที่ 1 ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น