วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

การยกเท้า(การเตะเท้า)มาทั้งท่อน ทั้งขาท่อนบนและขาท่อนล่าง โดยเตะเสียดพื้น และที่สำคัญที่สุดคือ การกดปลายเท้าไว้ ยกเท้าสูง ตบเท้าเต็มฝ่าเท้าให้เกิดเสียงดัง และฟังเสียงกลอง เดินพร้อมจังหวะกลอง

การยกเท้า(การเตะเท้า)มาทั้งท่อน ทั้งขาท่อนบนและขาท่อนล่าง โดยเตะเสียดพื้น และที่สำคัญที่สุดคือ การกดปลายเท้าไว้ ยกเท้าสูง ตบเท้าเต็มฝ่าเท้าให้เกิดเสียงดัง และฟังเสียงกลอง เดินพร้อมจังหวะกลอง


Sent from my iPod

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น