วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

เทคนิคที่ใช้ในการสวนสนาม (ร่าง)

เทคนิคที่ใช้ในการสวนสนาม (ร่าง)
๑.เทคนิคการบีบระยะเคียง
เอากรวยยางกำหนดความกว้างของหน้าตับ ทาสีที่พื้นจากจุดปล่อยมาด้านหน้าประธานเป็นเส้นประ
๒.เทคนิคการแบกอาวุธปืน
กระชับแขนซ้ายที่แบกอาวุธปืน ไม่ให้อาวุธปืนตั้ง หรือ ปืนนอน ให้กระชับแนบกับลำตัว..
๓.เทคนิคการสลัดหน้า , ไม่ขยับสายตา
ใช้สายตาจิกที่ ผบ.ตร. ไม่ลอกแลก
การสลัดหน้าไปทางทิศทางเดียวกัน ระดับแนวคาง การยกใบหน้าเดียวกัน
๔.เทคนิคการฟันมือ
ฟันมือเฉียง ๔๕ องศา ให้สุดแล้วค้างไว้ เป็นแนวเดียวกัน
เน้นการปฏิบัติแถวทางด้านขวาเมื่อผ่านหน้าประธานแล้วจะเห็นชัดเจนที่สุด
๕.เทคนิคการนับให้จังหวะ (ท่าอยู่กับที่)
เพื่อให้การปฏิบัติพร้อมกัน เช่น ท่าแบกอาวุธ ท่าติดดาบ ปลดดาบ ๘ จังหวะ
ใช้ระยะเวลานับประมาณ ๑.๒๕ วินาที (ถ้า ๑ วินาที จะเร็วเกินไป)
การปฏิบัติในปีที่แล้ว ในพิธีจริง กำหนดให้มีคนนับอยู่ในแถว


พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ (กองร้อยที่ ๔)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น