วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

(ร่าง) จัดหน้าที่นายตำรวจที่เกี่ยวข้องในพิธีสวนสนาม ยังไม่สมบูรณ์นะครับ

(ร่าง) จัดหน้าที่นายตำรวจที่เกี่ยวข้องในพิธีสวนสนาม
นายตำรวจเคียงธง (หมายเหตุความสูงเท่ากัน
๑.ร.ต.ท.....................
๒.ร.ต.ท.....................
นายตำรวจทำหน้าที่ปล่อยแถว (หมายเหตุเคยปฏิบัติหน้าที่ปีที่แล้วมีความชำนาญ)
-ร.ต.อ.ประกิจ มีคำ
นายตำรวจทำหน้าที่ในขบวน
ผบ.พัน ๑ พ.ต.ท.รัตน์ชัย บูรณาภา
ผบ.ร้อย ๑​ พัน ๑ ร.ต.ท.........................................
ผบ.ร้อย ๒ พัน ๑ ร.ต.ท.........................................
นายตำรวจทำหน้าที่ในขบวน
ผบ.พัน ๒ พ.ต.ท.ศักยวิชญ์ จันทร์สีหราช
ผบ.ร้อย ๑ พัน ๒ ร.ต.ท.กฤบ อินทร์แก้ว
ผบ.ร้อย ๒ พัน ๒ ร.ต.ท.วิทย์ธวัช ทองไถ่ผา
นายตำรวจกำกับรถตรวจพลสวนสนาม
-ร.ต.อ.........................................
นายตำรวจทำหน้าที่ ฝึกซ้อม
กองพันที่ ๔ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
๑.พ.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด
๒.ร.ต.อ.ชัยณรงค์ หาญธงชัย
๓.ร.ต.ท.........................................
กองพันที่ ๕ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๓ กองร้อยที่ ๑
กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๔ กองร้อยที่ ๒
๑.พ.ต.ท.ปรินทร์วัฒน์ สุขพัฒน์
๒.ร.ต.อ.........................................
๓.ร.ต.อ.........................................
กองพันที่ ๖ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองปราบปราม กองร้อยที่ ๑
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจน้ำ กองร้อยที่ ๒
๑.ร.ต.อ.วรวุธ ตนะทิพย์
๒.ร.ต.อ.สุขสันต์ เกตุศรี
๓.ร.ต.อ.........................................
กองพันที่ ๗ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
๑.พ.ต.ท.สมพัฒน์ เภสัชชา
๒.ร.ต.อ.พิรชัช บุญภาย
๓.ร.ต.อ.........................................
กองร้อยที่ ๘ กองบัญชาการหน่วยสนับสนุน
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองร้อยที่ ๑
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองร้อยที่ ๒
๑.ร.ต.อ.อนุพงษ์ ลิ้มศิริ
๒.ร.ต.อ.........................................
๓.ร.ต.อ.........................................
นายตำรวจและนักเรียนทำหน้าที่สแตนด์อิน
สแตนด์อิน ผบ.ตร. ร.ต.อ.........................................
สแตนด์อิน ผบช.รร.นรต. นรต...................... นรต.ชั้นปีที่ ๔
สแตนด์อิน ผบ. นรต...................... นรต.ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๖ นาย

หมายเหตุ
จัด ผู้ช่วย ผบ.มว.ประจำแต่ละกองร้อย เป็นผู้ช่วย นายตำรวจ ตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อม
จัด นรต.ชั้นปีที่ ๓ ทำหน้าที่ หมู่ธงชัย จำนวน ๕ หมู่ หมู่ละ ๔ คน
(หมายเหตุต้องฝึกซ้อมก่อน เพื่อกำหนดจุดยืนของแต่ละ หมู่ธงชัย และปฏิบัติคู่กับนายตำรวจ)
พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ (กองร้อยที่ ๔)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น