วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Article of Teaching Police Cadet หัวข้อเตรียมการสอนสำหรับ นรต.-

Article of Teaching Police Cadet หัวข้อเตรียมการสอนสำหรับ นรต.-
1.การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เปิด คลิปวีดีโอการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ(หญิง)ของประเทศจีนที่ยิงคนร้ายเข้าช่วยเหลือตัวประกัน เปรียบเทียบกับ กรณีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าจับแม่ที่แม่จับลูกเป็นตัวประกันแล้วเข้าจับกุม พูดถึงความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
โยงเรื่อง คดีวิสามัญฆาตกรรม (เป็นถ้อยคำกฏหมายที่มีอยู่ตาม พรบ.ชันสูตรพลิกศพ ปัจจุปันถูกยกเลิกโดย ถ้อยคำว่า กรณีความตายเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ม.150 แห่ง ป.วิ.อาญา) เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอ้างเหตุยกเว้นตามกฎหมายคือ การป้องกันตาม ม.68
2.การใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวน (สอนให้ นรต.รู้ว่า การดุลพินิจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจาก พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ จะต้องรับผิดในผลการปฏิบัติหากมีข้อบกพร่องคนเดียวเต็มที่ โดยไม่มีบุคคลอื่นมาช่วยแต่อย่างใด) เปิดคลิปการนำเอาตัวผู้ต้องหาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ ท่ามกลางญาติของผู้เสียหายที่เข้ารุมประชาทัณฑ์ ตำรวจบาดเจ็บ , ผู้ต้องหาบาดเจ็บอาจถึงตายได้ , ผู้ต้องหาอาจหลบหนีไปได้
3.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรม Pointasia ในการระบุตำแหน่งของสถานที่เกิดเหตุ โปรแกรมนี้สามารถที่จะวัดระยะทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งมีความแม่นยำสูง
4.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรม Sweethome3D ในการวัดสถานที่เกิดเหตุแบบ 3 มิติ
5.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรม Deka2007 v 1.6 ซึ่งสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับกรณีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงซึี่งศาลฏีกาตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานค้นหาจากคำสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
6.การใช้จ่ายเงินของนักเรียน รายได้เมื่อจบการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานสอบสวนคือ เงินเดือนประมาณ 7,000 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 2,000 บาท เงินประจำตำแหน่งพนักงานสอบสวน 12,000 บาท เงินค่าตอบแทนพนักงานสอบสวน 4,000 บาท รวมประมาณ 25,000.- บาท เป็นพนักงานสอบสวนแต่ไม่สามารถสอบผ่านประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญาได้
7.การตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งนี้
8.เหตุผลทำไมต้องมีพนักงานสอบสวนหญิง
(ตอบ)ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา133 วรรค4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28)พ.ศ.2550 บัญญัติให้ ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ การถามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิง ให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้สอบสวนเว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น และให้บันทึกความยินยอมหรือเหตุจำเป็นอื่นนั้นไว้ ทั้งนี้ผู้เสียหายจะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากคำนั้นด้วยก็ได้พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ (กองร้อยที่ ๔)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น