วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

"ตานิ อิช.ฌน.ติ วา น วา"

"ตานิ อิช.ฌน.ติ วา น วา"
-บุคคลกระทำความเพียรทางกายและความเพียรทางใจว่า เราจักไปทางนี้ จักเรียนสิ่งนี้ การงานนั้นย่อมสำเร็จทีเดียว เพราะฉะนั้น จึงควรทำความเพียรแท้
พระมหาชนก


Sent from my iPod

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น