วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ภารกิจต้อนรับ

   ร่วมประชุมการจัด นรต.ร่วมต้อนรับ นร.ไทย เกิดใน อเมริกา แขกของ ผบ.ตร.

                  ณ หอประชุม อาคาร 2  ตร. วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย.2554 เวลา 10.00 น.

 

1.นักกีฬา                                  261     นาย

2.ขบวนพาเหรด                          89     นาย   

         (ปี 2 นรต.หญิง 20 นาย , นรต.ชาย 64 นาย)

3.ผู้เกี่ยวข้องในพิธีเปิด

         3.1     ต้อนรับ                     2     นาย

         3.2     รับโล่ห์พระราชทาน       1     นาย

4.ชมรมที่เกี่ยวข้องกับ

         4.1     ศิลป์สัมพันธ์             40     นาย

         4.2     สันทนาการ (เชียร์)     71     นาย

         4.3     ดนตรีสากล              64     นาย

         4.4     สโมสร                   66     นาย

         4.5     ถ่ายภาพ                 15     นาย

5.ผู้ช่วยผู้บังคับหมวด                    45     นาย

6.เตรียมการณ์          (ถ้าไม่เย็นมากก็ใช้กำลังส่วนนี้ได้)

         นรต.ชั้นปีที่ 1  ประมาณ        40     นาย

         นรต.ชั้นปีที่ 2  ประมาณ       30     นาย

         นรต.ชั้นปีที่ 3  ประมาณ        10     นาย

         นรต.ชั้นปีที่ 4  ประมาณ        10     นาย

                                    นรต.ชั้นปีที่ 1  จำนวนคนต่อผลัด       8        นาย    ชาย6หญิง2

                                    นรต.ชั้นปีที่ 2  จำนวนคนต่อผลัด       7        นาย    ชาย5หญิง2

                                    นรต.ชั้นปีที่ 3  จำนวนคนต่อผลัด       7        นาย    ชาย5หญิง2

                                    นรต.ชั้นปีที่ 4  จำนวนคนต่อผลัด       5        นาย    ชาย   

7.ป่วย

         นรต.ชั้นปีที่ 1  ป่วยประมาณ 10 นาย

         นรต.ชั้นปีที่ 2  ป่วยประมาณ 10 นาย

         นรต.ชั้นปีที่ 3  ป่วยประมาณ 12 นาย

         นรต.ชั้นปีที่ 4  ป่วยประมาณ   3 นาย

 

-เหลือขึ้นแสตนด์เชียร์          นรต.ชั้นปีที่ 1  ประมาณ 100 นาย

                                    นรต.ชั้นปีที่ 2

 

ยอดนรต.

         นรต.ชั้นปีที่ 1           นรต.ชาย       212     นาย             (พม่า   4  นาย)

                                    นรต.หญิง         69    นาย

                                    รวม             281     นาย

         นรต.ชั้นปีที่ 2           นรต.ชาย       209     นาย             (เวียดนาม 4 นาย)

                                    นรต.หญิง         72    นาย

                                    รวม             281     นาย

         นรต.ชั้นปีที่ 3           นรต.ชาย       205     นาย

                                    นรต.หญิง         67    นาย

                                    รวม             272     นาย

         นรต.ชั้นปีที่ 4           นรต.ชาย       215     นาย

 

-วันพุธที่ 6 ก.ค.2554            เดินทางไปกีฬาเหล่า   06.15 น.

                                             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น