วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ฏีกาน่าสนใจ อาญา

ฏีกาน่าสนใจ อาญา
...- ค. ทำร้าย ก. ก่อน แล้ว ข.เข้าช่วยเหลือ ก.ผลัก ค. ล้ม ค. ลุกมาเตะ ข. ล้ม ก.จึงเข้าล็อกมือไว้ แล้ว ข. ใช้ขวดแตกที่หยิบได้แทง ค. 1 ครั้ง โดยไม่มีโอกาสเลือก ทำให้ ค. ตาย ถามว่า ก. และ ข. กระทำผิดอาญาใดหรือไม่อย่างไร

เรื่อง ความสัมพันธ์ที่ทำให้ไม่ต้องรับโทษ (มาตรา ๗๑)
...-มาตรา ๓๓๔ - ๓๓๖ , มาตรา ๓๔๑ - ๓๖๔ การกระทำที่สามีกระทำผิดต่อภริยาหรือภริยากระทำผิดต่อสามี ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าเป็นการกระทำของ ผู้บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการี หรือ พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้ , กรณีผู้สืบสันดานไม่หมายความรวมถึง บุตรบุญธรรมด้วย , ไม่ผู้กระทำผิดที่เข้า ๗๑ จะไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินดังกล่าว ผู้กระทำก็ได้รับผลตาม ม.๗๑ ด้วย

เรื่อง บันดาลโทสะ ม.๗๒
...-เจ้าพนักงานออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย กม. และใช้กำลังแก่จำเลยด้วย เป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม​ , ก.เป็นญาติผู้ใหญ่ของ ข. พูดตักเตือน ข. เรื่อง จยย. ข.บอกว่า มึงแก่แล้วอย่ามายุ่งกับกู หากแน่จริงให้ลุกมา เป็นการแสดงกิริยาโอหัง ไม่สมควรกระทำต่อ ก.​ ซึ่งเป็น ญาติผู้ใหญ่ แต่ก็ยังถือไม่ได้ว่า จำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม , การพูดด้วยความคะนองปาก หยาบคายก้าวร้าว เพราะความเมาไม่เป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรม "จับผัวมันไว้ ปล่อยเมียมันมา" ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างไรหรือคนปากเสียดังกล่าวจะทำอย่างไรตามที่พูด การกระทำดังกล่าวเป็นการยั่งโทสะตามประสาคนเมาสุรา , พูดจาเสียดสีตามประสาผู้ที่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองมาก่อน ไม่เป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม , สามีทำร้ายชู้ในขณะที่ทำชู้กับภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นเหตุบันดาลโทสะได้ , เห็นนอนกับชายอื่น ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์ชู้สาวถือว่าเป็นการข่มเหงจิตใจอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม (ตามฏีกายังไม่ได้ร่วมประเวณีกัน) , น.ส.แดง แทง ส.ต.ท.ดำ เพราะ ส.ต.ท.ดำฯ ร่วมประเวณีกับ น.ส.แดง แล้วไม่ยอมรับผิดชอบไม่เป็นการบันดาลโทษ , การที่สามีไปมีความสัมพันธ์และจำเป็นแต่างกับหญิงอื่น ย่อมทำให้ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายอับอาบ การที่ภริยาขอร้องไม่ให้สามีแต่งงาน แต่สามีปฏิเสธ ถือว่าเป็นการข่มเหงภริยาอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่ภริยาใช้ปืินยิงสามีไป ๑ นัด สามีถึงแก่ความตาย เป็นบันดาลโทสะ , แต่ถ้าทราบในขณะนั้นว่า สามีหรือภริยาจะไปแต่งงานใหม่แล้วไม่ได้แสดงอาการโกรธแต่อย่างใด , ผัวพลอดรักกับหญิงอื่น แต่ผัวไม่ทราบว่าเมียอยู่ในที่เกิดเหตุและเห็นการกระทำดังกล่าว ก็ถือว่ามีผลเป็นการข่มเหงรังแกภริยาแล้ว , การที่ผู้ตายมาด่าจำเลยแล้วกลับไปเอามีดดาบมาท้าทายจำเลยอีก และยังเป็นฝ่ายลงมือฟันจำเลยก่อนด้วย เช่นนี้เป็นกรณีข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรม , ต้องกระทำต่อผู้ข่มเหง จึงจะอ้างบันดาลโทสะได้ , ต้องกระทำในขณะนั้น การกระทำโดยบันดาลโทสะต้องกระทำต่อผุ้ข่มเหงในขณะนั้น หมายถึง กระทำในขณะที่ถูกข่มเหงและขษะที่ยังบันดาลโทสะอยู่ และรวมถึงระยะเวลาต่อเนื่องกระชั้นชิดในขณะที่โทสะอย่างรุนแรงอยู่


พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ (กองร้อยที่ ๔)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น