วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กม.อาญาเรื่องพยายาม

กม.อาญา

    เจตนาย่อมเล็งเห็นผลก็มีพยายามได้
- จำเลยย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำได้ว่ารถยนต์ที่จำเลยขับพุ่งเข้าใส่เช่นนั้น จะต้องชนเจ้าพนักงานที่อยู่ในถนนถึงแก่ความตายได้ , พยายามกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย , จ้องปืนเล็งแต่โบกมือกว่าไม่ใช่ จึงไม่ได้ยิง ถือว่า เป็นการลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด มีความผิดตาม ๒๘๙(๔) , ๘๐ , เพียงแต่หันกระบอกปืนมาไม่ได้จ้อง ยังไม่เป็นพยายาม , จำเลยใช้ปืนจ้องไปที่ผู้เสียหายเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๕ วินาที , ลักลูกหมูหนัก 200 กก.ไม่สามารถอุ้มจับได้โดยง่าย ทั้งวัดเจ้าของไม่ได้กักขัง แต่ปล่อยให้เป็นอิสระไปไหนมากไหนได้ ขณะที่ ตร. เข้าจับ จำเลยกำลังช่วยกันดึงและผลักดันสุกรให้เข้าไปในซองบรรจุ สุกรยังไม่ได้เข้าในซองทั้งตัว ยังไม่ได้นำขึ้นรถ จำเลยยังไม่อยู่ในฐานะจะพาเอาทรัพย์ไปได้ ยังไม่บรรลุผล คงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเท่านั้น , จำเลยเข้าไปที่เก็บรักษาทรัพย์เพื่อสำรวจทรัพย์ที่จะลักเอาไปและกำลังนำรถยนต์บรรทุกมาขนทรัพย์ที่จะลัก โดยเฉพาะลวดทองแดงที่จำเลยจะลักเอาไปนั้นวางกองไว้ที่บริเวณสามารถเข้าไปยกเอาได้ แม้จำเลยกับพวกยังไม่ได้แตะต้องตัวทรัพย์ ก็นับว่าใกล้ชิดพร้อมที่จะไปได้ในทันที การกระทำของจำเลยอยู่ในขั้นลงมือกระทำความผิดแล้ว เพียงแต่กระทำไปไม่ตลอด , การที่จำเลยเขียนใบเบิกสินค้าอันเป็นเท็จ ถือว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว แต่กระทำไปไม่ตลอด จึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งเป็นของนายจ้าง , เกี่ยวกับเรื่อง วางเพลิงเผาทรัพย์ การที่จะเป็นความผิด มาตรา ๒๑๘ จะต้องเป็นการเผาให้เกิดเพลิงไหม้นั้นลุกติดไฟขึ้นด้วย เพียงแต่ฝาผนังบ้านอันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนมีรอยเขม่าดำ ยังไม่ไหม้ ถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดสำเร็จ ,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น