วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วีดีโอการฝึกซ้อมการปฏิบัติบน Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=p2JzU-c4874


ขั้นตอน นรต.ไปมอบมาลัยดอกไม้แก่ครูอาจารย์บนเวที
Sent from my iPod

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น